Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Picture | Cập nhật 08/02/2014 05:27

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD


2me

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

XEM THÊM BÀI VIẾT YOONA SNSD 2014  ĐẸP

 Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Ảnh Yoona (SNSD) dễ thương từ bé đến lớn

Ảnh yoona snsd mặt mộc đẹp ,không son phấn

Ảnh yoona kute thời đi học-Ảnh yoona snsd kute thời đi học

Ảnh yoona snsd dễ thương-kute-baby-đẹp

Hình ảnh  Yoona (SNSD) xinh đẹp  đến ngỡ ngàng

Ảnh Yoona đẹp trong sáng thơ ngây thánh thiện


Stage Name:YoonA
Real Name:Im Yoona
DOB: May 30, 1990
Height: 166cm
Weight: 47kg
Blood Type: B
School: Daeyoung High School, 2nd Year
Casted: 2002 SM Saturday Open Casting Audition
Experience: 
-2004 TVXQ’s Magic Castle MV
-2006 Sanyo Eneloop CF
-2006 Teun Teun English ‘Follow Me’ CF
-2006 TVXQ First Concert guest appearance
-2006 Super Junior’s U MV
-2006 TZSX’s My Everything MV
-2007 Elite CF with SS501
-2007 Sunkist Lemonade CF w/ Super Junior’s Kangin, Heechul | Version 2
-2007 Clean and Clear CF
-2007 MBC 9 Hits, 2 Outs
-Cindy the Perky, eCole, Dasoo magazines
Fancafe: http://cafe.daum.net/imyoona [Luxury Brand]

Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD anh yoona hình ảnh yoona, yoona snsd

Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD


Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD

Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD

Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD

Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD


Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD

Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD


Một tấm hình Yoona thời học sinh phổ thông này!


Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD


Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD

Yoona chỉ cười thật tươi và tự tin tạo dáng sau khi cẩn thận kiểm tra “toàn bộ”


“Công chúa” dịu dàng Yoona


Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD


Yoona SNSD


Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD

Yoona SNSD

Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD


Hình Yoona – Hình ảnh của Yoona SNSD


Yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSDh

Ảnh yoona SNSD Ảnh yoona 2014 Ảnh yoona 2014 cute xinh Hình yoona SNSD

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh

Chùm ảnh: Vẻ đẹp trong sáng của Yoona trên màn ảnh